Per Åge Pedersen

Per Åge er komponist, musiker og musikklærer. Han er født i 1977 og har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole der han har studert klassisk gitar, pedagogikk og komposisjon. Han har studert gitar hos Geir-Otto Nilsson, Sven Lundestad og Jan Danielsen og komposisjon hos Bjørn Kruse og Asbjørn Schaathun. 

Jeg har jobbet fast som gitarlærer i Lier kulturskole siden 2000. Jeg holder jevnlige konserter som aktiv utøver, i tillegg til å skrive musikk på bestilling eller til egne prosjekter.  Fra høsten 2009 har jeg jobbet med musikk i fengsel og frihet. Musikk i fengsel og frihet har som mål å gi innsatte i norske fengsler en mulighet til å utøve og lære musikk. Jeg har jobbet med innsatte i Hassel-, Drammen- og Ringerike-fengsel, i tillegg til miff trinn 2 som er et tilbud for de som har sonet ferdig. 
Som komponist arbeider jeg mye med elektroakustisk musikk, men også instrumental- og vokal-musikk for ulike ensembler og instrumentation. Jeg skriver i en klassisk tradisjon med fokus på modernistiske grener, som italiensk og fransk modernisme og tysk avantgardisme. Den siste tiden har jeg jobbet mye med andre mer rytmiske genre. Jeg mener musikk alltid kan ha kvalitet uansett genre eller merkelapper.
Som lærer er jeg mest opptatt av at undervisningen først og fremst må være morsom og føles meningsfull. Trygghet og trivsel står sentralt i gitarundervisningen. En god utvikling på instrumentet kommer fra spilleglede og trygghet på instrumentet sitt. Derfor er det viktig at elevene lærer gjennom å erfare spilleglede, og mestre mål man har satt seg.

Kontakt meg gjerne

Her finner du meg:

Site was made with Mobirise

We use cookies to give you the best experience.